Polityka prywatności

Niniejsza polityka prywatności określa sposób gromadzenia, przechowywania, wykorzystywania i udostępniania informacji, które są przetwarzane przez firmę DEUX Tomasz Dysiewicz NIP 9251976944 w związku z działalnością prowadzoną na stronie internetowej firmy www.ogrodzenia24.com

 1. Rodzaje przetwarzanych danych

Firma zbiera następujące rodzaje danych osobowych:

 • Dane osobowe, takie jak imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, adres zamieszkania itp., które użytkownik dobrowolnie podaje za pośrednictwem formularzy kontaktowych lub w inny sposób;
 • Informacje dotyczące korzystania z serwisu internetowego, takie jak adres IP, przeglądarka internetowa, czas pobytu na stronie, przyciski kliknięte przez użytkownika, itp., które są zbierane za pośrednictwem pixela Facebooka;
 • Informacje o transakcjach, takie jak informacje o zamówieniach, numerach faktur, itp., które są zbierane w przypadku dokonywania zakupów na stronie internetowej www.ogrodzenia24.com.
 1. Cel przetwarzania danych

Dane osobowe są przetwarzane przez firmę w celu:

 • Zapewnienia dostępu do serwisu internetowego i realizacji usług świadczonych za jego pośrednictwem;
 • Udzielania odpowiedzi na zapytania i prośby użytkowników;
 • Realizacji transakcji, takich jak zamówienia i zakupy;
 • Analizy korzystania z serwisu internetowego w celu usprawnienia jego funkcjonalności i dostosowania do potrzeb użytkowników;
 • Optymalizacji działań marketingowych firmy, w tym poprzez wykorzystanie pixela Facebooka.
 1. Przetwarzanie danych przez podmioty zewnętrzne

Firma korzysta z usług podmiotów zewnętrznych, takich jak dostawcy usług hostingowych, płatności elektronicznych, itp., którzy przetwarzają dane osobowe w imieniu i na rzecz firmy.

Firma wykorzystuje również pixela Facebooka w celu optymalizacji działań marketingowych. Pixel Facebooka umożliwia śledzenie aktywności użytkowników na stronie internetowej firmy, w celu wyświetlania spersonalizowanych reklam na Facebooku.

 1. Prawa użytkowników

Użytkownikom przysługuje prawo do:

 • Wglądu w swoje dane osobowe i żądania ich poprawienia, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania;
 • Wypowiedzenia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie
 • Przenoszenia swoich danych osobowych do innego podmiotu;
 • Wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Aby skorzystać z powyższych praw, należy skontaktować się z firmą za pośrednictwem podanych na stronie internetowej adresów kontaktowych.

 1. Okres przechowywania danych

Dane osobowe są przechowywane przez firmę przez okres niezbędny do realizacji celów, dla których zostały zebrane. Po upływie tego czasu dane są usuwane lub anonimizowane.

 1. Bezpieczeństwo danych

Firma podejmuje wszelkie niezbędne środki techniczne i organizacyjne w celu zapewnienia bezpieczeństwa danych osobowych przed ich przypadkową lub nieuprawnioną utratą, zniszczeniem, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem lub dostępem.

 1. Zmiany w polityce prywatności

Polityka prywatności może ulec zmianie w przyszłości. Wszelkie zmiany będą publikowane na stronie internetowej firmy.

 1. Kontakt

W razie pytań lub wątpliwości dotyczących polityki prywatności, należy skontaktować się z firmą za pośrednictwem podanych na stronie internetowej adresów kontaktowych.