Regulamin:

1) Obowiazują przepisy Kodeksu Cywilnego.

2) Produkty zostaną zarezerwowane, a Zamówienie zrealizowane, pod warunkiem że zarezerwowane lub zamówione Produkty będą dostępne. W przypadku niedostępności danego Produktu, Klient zostanie niezwłocznie poinformowany o anulowaniu Rezerwacji lub Zamówienia z powodu braku Produktów lub o konieczności dłuższego oczekiwania na realizację Rezerwacji lub Zamówienia z prośbą o potwierdzenie woli dalszej ich realizacji. W przypadku braku Produktu lub braku woli dalszej realizacji Zamówienia lub Rezerwacji Klient otrzyma niezwłocznie zwrot uiszczonych przez siebie opłat.”

3) Przedstawiona oferta cenowa ma charakter informacyjny, nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Art.66 par.1 Kodeksu Cywilnego oraz nie stanowi odzwierciedlenia aktualnych stanów magazynowych

4) W przypadku nie odebrania materiału koszt tramnsportu w kwocie 370 zł / paletę oraz kosztem zwrot przesyłki w kwocie 370 zł / paletę będzie obciążony zamawiający.

5) Zaliczki przyjęte do zleceń, od pobrania których minęło więcej niż 6 miesięcy a inwestor w dalszym ciągu pozostawia nieprzygotowany teren - będą automatycznie zwracane.